Dogodki


DECADE OF DECADENCE: 1914–1924 SPACES, SOCIETIES AND BELONGINGS IN THE ADRIATIC BORDERLAND IN HISTORICAL COMPARISON

Sodelavec na projektu J6-3123 Greh, sramota, samomor: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000), dr. Matteo Perissinotto (58665) se je udeležil mednarodne konference Decade of Decadence: 1914–1924. Spaces, Societies and Belongings in the Adriatic Borderland in Historical Comparison


POSTCOLONIAL, DECOLONIAL, POSTIMPERIAL, DEIMPERIAL

Dr. Jelena Seferović bo 15. 5. sodelovala na konferenci POSTCOLONIAL, DECOLONIAL, POSTIMPERIAL, DEIMPERIAL, ki bo potekala med 15. in 17. 5. 2024.

Predstavila bo predavanje z naslovom The Dichotomy of Austro-Hungarian Colonialization: Exploring the Medicalization of Dying and Death in Bosnia and Herzegovina.

POSTCOLONIAL, DECOLONIAL, POSTIMPERIAL, DEIMPERIAL - posterCall for papers


Delavnica Suicide and Society

V sredo, 14. junija, bo na Inštitutu za novejšo zgodovino potekala delavnica z naslovom Suicide and Society. Več o dogodku v spodnjem programu in knjigi povzetkov.7. mednarodni interdisciplinarni simpozij

BIOETIKA I APORIJE PSIHE

Dr. Jelena Seferović se bo udeležila 7. mednarodnega interdisciplinarnega simpozija BIOETIKA I APORIJE PSIHE, ki bo potekal v Zagrebu med 4. in 5. 5. 2023.

Predstavila bo predavanje z naslovom:
Metode oduzimanja života samoubojstvom u kontekstu pacijenata hospitaliziranih u psihijatrijskoj bolnici u Pakracu između dva svjetska rata.

Prvi del predstavitve bo obravnaval nedavne terminološke spremembe v zvezi s samomorilnim dejanjem, do katerih je prišlo zaradi spremembe v njegovem razumevanju. V okviru sodobnih teoretskih paradigem samomor ni kaznivo dejanje, zato je pomembno biti pozoren na jezikovno formulacijo, ko govorimo in pišemo o tej temi. V drugem delu bodo predstavljeni kvantitativni podatki o načinih poskusa samomora, ki so bili zbrani pri analizi anamneze bolnikov, ki so bili med obema vojnama hospitalizirani v psihiatrični bolnišnici v Pakracu. Izbrane primere bomo problematizirali glede na zgodovinski in družbeni kontekst časa, nato starost pacienta ter njegovo versko in spolno pripadnost. Za namene interpretacije zbranega arhivskega gradiva bodo uporabljene teorije s področja humanistike in družboslovja ter psihiatrična literatura, ki prevprašuje koncept samomora.


Suicide and Social Change 1867-1968

Maynooth University Workshop 30 March

Dr. Meta Remec bo 30. marca 2023 sodelovala na delavnici Irske Univerze Maynooth z naslovom Suicide and Social Change 1867-1968.

Sodelovala bo s prispevkom From Sin and Shame to an Act of Rebellion: Suicide in Socialist Slovenia


Program:

10.00 – 10.45 [online] Orel Beilinson Russian Roulettes and American Duels: Suicide by Bet in Europe, 1850-1950

10.45 – 11.30 Matteo Perissinotto Suicide among Women in Postwar Trieste, 1918-1922

11.30 – 11.45 Refreshments

11.45 – 12.30 [online] Nathan Marcus Suicides and Attempted Suicides during Hyperinflation: Vienna, 1921-1922

12.30 – 14.00 – Lunch (Bistro 53, Maynooth)

14.00 – 14.45 – Gabor Csikós Mental Health and Suicide in Rural Hungary under State Socialism

14.45 – 15.30 – [online] Meta Remec From Sin and Shame to an Act of Rebellion: Suicide in Socialist Slovenia


Dr. Jelena Seferović :

“Other claim that nothing can be found out withouth a gipsy women”: Qualitative analysis of interpretations of suicide in the late 19th and early 20th centuries”

Dr. Jelena Seferović bo na simpoziju “Karlovački bioetički susreti – zdravlje od rođenja do smrti”, ki bo v petek, 2. 12. 2022, imela naslednjo predstavitev:


“Other claim that nothing can be found out withouth a gipsy women”: Qualitative analysis of interpretations of suicide in the late 19th and early 20th centuries”

The presentation is based on the research of newspaper articles about suicides that were published at the end of the 19th century at the beginning of the 20th century The question of suicidal intentions, attempts and the committing of suicide was also considered in the context of the psychiatric discussions that were published in “Liječnički vjesnik” in the aforementioned period.

Considering the interpretations of the causes of suicide by the authors of newspaper articles, it was observed that they most often brought in connection with the individual’s inability to satisfy traditional patriarchal and religious norms of the community, but also with the time that the community failed to meet his expectations and needs. Psychiatric analyzes of suicidality were based on the presentation of quantitative statistics information about the way in which the suicide was committed and the effort to interpret it with reference to that time current psychological and biological theories and social and economic circumstances of the lives of individuals who are attempted or committed suicide. But for those psychiatrists who referred to the “general laws of life”, that the act was nothing but “an unnatural phenomenon, an anomaly”. It is obvious that it was equally difficult for laymen and experts at the time to figure out the causes of the occurrence of suicides ideas, attempts and realization of the suicide itself.  Therefore it is not surprising that the answer to that question was sometimes sought from someone who possibly has an insight into the transcendental and has some special spiritual powers, that is, from a “gypsy woman”.