Projektna skupina

Inštitut za novejšo zgodovino:

Šifra projekta: J6-3123

Finančni vir: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost

Trajanje: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Vodja projekta: dr. Meta Remec