Rezultati

FazaČasovno obdobjeVsebinaIzvajanje
FAZA 1:
PRIPRAVA NA RAZISKOVALNO DELO
oktober 2021–marec 2022Uvodno srečanjeIzvedeno, 17. 11. 2021
- vzpostavitev koordinacijske skupine
- opredelitev ciljev in delitev nalog
- potrebna tehnična oprema
Vzpostavitev spletne straniIzvedeno
Vzpostavitev internega podatkovnega oblaka za digitalizirane vire in literaturoIzvedeno
Pregled in analiza relevantne metodološke in teoretske literatureIzvedeno
Pregled časopisnega gradivaIzvedeno
Načrtovanje dela v arhivihIzvedeno
Marec 2022Polletno srečanje koordinacijske skupineIzvedeno, 23. 3. 2022
- Analiza dostopnega arhivskega gradiva
- Reorganizacija zadolžitev zaradi sprememb v projektni skupini
FAZA 2:
EMPIRIČNA RAZISKAVA V ARHIVIH IN KNJIŽNICAH TER ANALIZA VIROV
april 2022 – oktober 2022Raziskovanje v arhivih in knjižnicahIzvedeno:
- Fondi Arhiva Republike Slovenije,
- Arhivsko gradivo Psihatrične bolnice v Ljubljani
- Letna zdravstvena poročila za mesti Koper in Trst
- Pregled župnijskih knjig za mesto Koper
- Relevantno historično dnevno časopisje
- Statistični pregledi
- Pregled objavljenih virov
Digitaliziranje gradivaIzvedeno
Objavljanje na socialnih omrežjih in spletni straniIzvedeno
- Vzpostavitev Facebook profila projekta za obveščanje javnosti o aktivnostih projektne skupine
September 2022Polletno srečanjeIzvedeno, 14. 9. 2022
- Analiza opravljenega dela
- Organizacija bodoče delavnice
- Ponovna potreba po spremembah v sestavi raziskovalne skupine
- Načrtovanje nastopov na znanstvenih konferencah v letu 2023
november 2022 – marec 2023Raziskovanje v arhivih in knjižnicahV izvajanju
Analiza virov, overdnotenje in interpretacija prvih rezultatov,V izvajanju
- v recenzentski postopek oddane tri znanstvene objave sodelavcev projekta
Javno predstavljanje izsledkov delaV izvajanju
- Nastop dr. Jelene Seferović na simpoziju “ Karlovački bioetički susreti - zdravlje od rođenja do smrti”, 2. 12. 2022, Karlovac, Hrvaška
- Predavaje dr. Mete Remec, Samomor kot socialno-zgodovinski fenomen na Slovenskem v 19. in 20. stoletju, Ljubljana, 19. 12. 2022, FF UL
- Obravnava do sedaj analiziranih fenomenov v okviru predmeta Historična antropologija na Oddelku za zgodovino FF UL (dr. Ana Cergol Paradiž)
- Objave na spletni strani in FB profilu
april – junij 2023Delavnica za sodelujoče v projektu
april – september 2023- Raziskovanje v arhivih, analiza virov
- Pisanje in objava prvih znanstvenih člankov
maj – junij 2023Sestanek koordinacijske skupine
oktober 2023Polletno srečanje
3. FAZA: PISANJE IN UREJANJEoktober 2023 – marec 2024- Pisanje znanstvenih člankov
- Priprava javnih predavanj
marec 2023Polletno srečanje
4. FAZA: ZAKLJUČEKapril – maj 2024Mednarodna znanstvena konferenca
April – september 2024- Urejanje in objava tematske številke znanstvenega časopisa
- Javni nastopi