Publikacije

  • ČUČEK, Filip. Vojaški samomori v Avstriji od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne (z nekaj slovenskimi primeri). Prispevki za novejšo zgodovino. 2023, letn. 63, št. 3, str. 117-134. https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.06
  • REMEC, Meta. Epidemija samomorov? : odmevi na naraščanje stopnje samomorilnosti na Slovenskem v 19. in 20. stoletju. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 63, št. 1, str. 8-41. https://doi.org/10.51663/pnz.63.1.01
  • SMILJANIĆ, Ivan. “Konkurzi, samomor, žalosten je pogled na trgovsko polje.” : gospodarski polom kot vzrok za samomor na Slovenskem pod Avstro-Ogrsko in prvo Jugoslavijo. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 63, št. 1, str. 42-66. https://doi.org/10.51663/pnz.63.1.02
  • REMEC, Meta. Traitors, cowards, martyrs, heroes : youth suicide as a socio-historical phenomenon in the 1960s Slovenia. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 23, št. 1, str. 203-238. https://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2023-1-6-Remec-%28scopus%29_0.pdf
  • REMEC, Meta. »Zakaj so tako nesrečni?« : slovenci in samomor v 60. letih 20. stoletja. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LUKANC, Maja (ur.). Raziskovalni kotiček Inštituta za novejšo zgodovino. Ljubljana: 2022-. https://sistory.github.io/koticek/exhibition04.html