Kontakt

Naslov nosilne organizacije:

Inštitut za novejšo zgodovino

Privoz 11

1000 Ljubljana

Slovenija

Vodja projekta:

dr. Meta Remec, Meta.Remec@inz.si